DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG THIÊN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 333/35 Phú Lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại : 079 3615228
Ngày cấp : 07/05/2015
Tên giám đốc : Trần Hoàng Tuân